Bạn là Bác Sĩ, muốn tham gia cộng đồng bác sĩ? Đăng ký tại đây.
Phòng khám FAA Clinic – Bác sĩ Phạm Thành Sơn
Phòng khám Sản phụ khoa Cộng Đồng
Phòng khám Sản phụ khoa Hà Nội