Bạn là Bác Sĩ, muốn tham gia cộng đồng bác sĩ? Đăng ký tại đây.
Dấu hiệu của lạc nội mạc tử cung cảnh báo cơ hội làm mẹ
Lạc nội mạc tử cung: Nguyên nhân, dấu hiệu và cách điều trị