Bạn là Bác Sĩ, muốn tham gia cộng đồng bác sĩ? Đăng ký tại đây.

SỨ MỆNH
CỘNG ĐỒNG BÁC SĨ ĐẤT VIỆT

> Hội thảo chuyên môn hàng tháng
> Hoạt động cộng đồng, từ thiện
> Các bác sĩ ưu tú từ mọi lĩnh vực và chuyên môn
> Hợp tác và chung tay xây dựng sức khỏe cộng đồng, trao đổi kiến thức
> Đưa ra các giải pháp tốt nhất đối với người Việt và các hoạt động xã hội, từ thiện
ld-img-1B

CÁC HOẠT ĐỘNG

CÁC GƯƠNG MẶT BÁC SĨ TIÊU BIỂU TRONG THÁNG

Bác sĩ Phạm Thành Sơn

Bác sĩ Phạm Thành Sơn – Bàn tay vàng trong điều trị vô sinh hiếm muộn, đã có gần 5000 cặp có thai tự nhiên trong vòng 6 năm qua

Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh

Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh có kinh nghiệm hơn 30 năm công tác trong lĩnh vực sản phụ khoa, chuyên gia điều trị dứt điểm viêm lộ tuyến.